Gerrit Arts

Mijn leven staat in het teken van mensen begeleiden. Eerst als verpleegkundige en manager in de zorg en sinds 1999 begeleid ik mensen in het verzorgen van een uitvaart.Het is vreemd om te zeggen, maar dat doe ik graag, ook al is het intensief werk. Ik ben dankbaar dat ik dit werk mág doen. In 1999 heb ik de onderneming Briensveld Uitvaartverzorging opgericht om écht voor nabestaanden te kunnen werken zoals ik dat wil.

 

Het is elke keer opnieuw een uitdaging met families samen te werken. Ik kom binnen in een periode dat er veel emoties zijn, ik word voor een paar dagen als het ware onderdeel van het gezin. Op die manier mag ik ondersteunen en mee vormgeven aan een afscheid dat goed voelt, waar mensen verder mee kunnen.

 

Mijn motto is: niets moet en alles mag.

Ik vind het belangrijk families de tijd te geven om te voelen, te ervaren en te beleven. Zo neem je afscheid van een kostbaar leven. 

Daar sta ik voor. Daar staan wíj voor bij Briensveld Uitvaartverzorging.

Ik ben Roel Arts, 32 jaar en samen met mijn gezin woonachtig in Venray. Doordat we lokaal werken heb ik in de loop van de jaren een netwerk opgebouwd, waarmee ik goed contact heb. Hierdoor ken ik alle mogelijkheden in de regio en kan ik families begeleiden aan de hand van hun wensen.

 

Na mijn studie HBO-verpleegkunde, heb ik het roer omgegooid en ben gaan werken als uitvaartverzorger. Ik kreeg deze kans binnen het bedrijf van mijn vader en pakte deze dan ook met beide handen aan. Ik help graag met organiseren van een afscheid, welke bij de eigenheid van de overledene past. Een mooie herinnering is zoveel waard.

 

Bij het regelen van een uitvaart, word ik gedreven door persoonlijk contact, denken in oplossingen en creativiteit. Inspiratie haal ik uit alle ontwikkelingen, maar vooral ook uit de verhalen over degene die is overleden. Door dit te combineren, kan ik samen met de nabestaanden een uniek, eigen en onvergetelijk afscheid organiseren. Een goede band vind ik erg belangrijk en ‘nee’ zeggen zal ik niet zomaar doen.

Roel Arts

Annelies Haenraets

Afscheid nemen van een dierbare is het eerste begin van een lange weg. De weg van het rouwproces, van het leren omgaan met het verlies en het leren leven zonder die ander. Als uitvaartbegeleider zet ik met de nabestaanden de eerste stappen op die weg, die begint met de uitvaart. Dit doe ik door samen te zoeken naar de mogelijkheden om het afscheid zo vorm te geven dat het aansluit bij de wensen. Dat kan traditioneel zijn, anders, intiem, in de natuur of heel informeel. Ik zie mijn rol vooral als faciliterend en ondersteunend door het aandragen van mogelijkheden, regelzaken uit handen nemen als dat gewenst is en ruimte bieden aan nabestaanden om zelf invulling te geven aan de uitvaart. Ik luister en denk actief mee, niet alleen wat betreft de mogelijkheden maar ook wat betreft de kosten. Een uitvaart gaat niet om de buitenkant, maar om eigenheid. Dan wordt het een uitvaart waar nabestaanden met een tevreden gevoel op terugkijken.

 

Een goede start van het rouwproces dat daarna eigenlijk pas echt begint.

Verlies en afscheid raakt ons allemaal en brengt mensen terug naar de basis.

‘Het zorgen voor mensen’ loopt als een rode draad door mijn leven.  Ruim 20 jaar heb ik als verpleegkundige in de zorg gewerkt. Ik vind het bijzonder dat ik als uitvaartverzorgster een aantal dagen intens mag deelnemen aan een belangrijke fase van een mensenleven. Samen met de nabestaanden terugkijken naar alle waardevolle momenten die ze met hun geliefde hebben mogen delen. Een lach en een traan liggen soms heel dicht bij elkaar.  

Ik haal veel voldoening uit het persoonlijke contact met de nabestaanden. Mijn kracht in deze mooie verbinding is vooral een luisterend oor bieden zonder oordeel. Rust en tijd nemen en een persoonlijke warme benadering vind ik erg belangrijk. Door mijn oprechte betrokkenheid en interesse hoop ik de nabestaanden het gevoel te kunnen geven dat ze er niet alleen voor staan. Respect hebben voor ieders wensen en aan deze wens voldoen met aandacht tot in het kleinste detail.

Afscheid nemen van iemand waar je van houdt, is zoveel meer dan alleen fysiek loslaten. Alle gevoelens en emoties mogen er zijn. Het gevierde leven met alle mooie en bijzondere herinneringen zorgen voor  inspiratie en creativiteit om  zo vorm en kleur te geven aan een waardig afscheid die troost biedt en helpt in het verdere verwerkingsproces.  

Wieteke Aarts